Nabídka

Těžištěm činnosti projektantů ELSOX je tvorba projektové dokumentace profesí elektro v rozsahu všech výkonových fází:

 • dokumentace pro územní řízení (DÚR),
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP),
 • dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ),
 • dokumentace pro provedení stavby (DPS),
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Ve spolupráci s dalšími specialisty zajišťujeme:

 • autorské, popř. technické dozory na stavbě,
 • posudky technického stavu,
 • návrhy ekonomické optimalizace provozu,
 • vyhodnocení nabídek v uvedených oborech,
 • návrhy na úspory v rámci dodávek.

Projektové dokumentace jsou prováděny v profesních zaměřeních:

 • Silnoproudé rozvody
  • vnitřní silnoproudé rozvody,
  • umělé, náhradní a nouzové osvětlení,
  • ochrana před bleskem (hromosvod, uzemnění),
  • napájení technologických zařízení vč. zařízení spojených s PBŘS,
  • venkovní rozvody nízkého napětí 0,4 kV,
  • transformační stanice 22/0,4 kV,
  • fotovoltaické elektrárny.
 • Náhradní zdroje elektrického napětí
  • dieselagregáty (DA) stabilní i mobilní,
  • záložní zdroje nepřetržitého napětí (UPS).
 • Slaboproudé rozvody
  • elektrická požární signalizace (EPS),
  • telefonní a datové rozvody (strukturovaná kabeláž),
  • rozvody společné televizní antény (STA) a kabelové televize,
  • rozvody domácího telefonu (DT),
  • systém elektrické zabezpečovací signalizace (EZS),
  • kamerové systémy (CCTV),
  • přístupové a prostupové systémy (ACS),
  • systém místního i evakuačního rozhlasu,
  • zařízení jednotného času (JT) a informační techniky,
 • Měření a regulace
  • centrální řídící a monitorovací systém (BMS)
  • měření a regulace systému vzduchotechniky, klimatizace, topení, chlazení, zdravotechniky …

Projektová dokumentace je zpracována digitálně v prostředí programu AutoCAD v kombinaci s MS Offi­ce.
V případě potřeby je možné zpracování dokumentace v cizích jazycích (angličtina, němčina, ruština … ).

 

Kontakt

Aktuální projekty:

 • Skladová hala Vestec (DSP)
 • AB Klíčov (DPS)
 • Vila Pernikářka (DSP)
 • Synagoga Libeň (DÚR)
 • Biskupství českobudějovické (DSP)
 • BD Holečkova (DPS)
 • Pražský hrad - objekt č.p.49 (JP)
 • Hotel PALACE EVROPA, Mariánské Lázně (DPS)