Pomáháme

V rámci svých možností se snažíme pomoci k uskutečnění projektů, které vyznávají tradiční hodnoty a jsou slučitelné se základní filosofií naší společnosti. Naše podpora je směřována na konkrétní činnosti či výbavu, spojenou s aktivitou podporovaného subjektu.

V roce 2017 jsme podpořili:

 • Dětský dům Solenice – podpora 3 dětí ve volně-časových aktivitách (členský příspěvek do oddílu jachtingu)
 • Spolek Ichtyóza – nákup krémů, sraz nemocných Ichtyózou

V roce 2016 jsme podpořili:

 • Dětský dům Solenice – sen jednoho chlapce (kurz a vedlejší náklady pro získání řidičského průkazu)
 • Občanské sdružení Jiná krajina – údržba svatohorského sadu
 • Mateřská škola, Jana Drdy 496, Příbram – nákup vybavení třídy

V roce 2015 jsme podpořili:

 • Basketbalový klub Příbram 2000 – Nákup sportovního vybavení
 • Občanské sdružení Jiná krajina – údržba svatohorského sadu
 • Mateřská škola, Jana Drdy 496, Příbram – nákup vybavení třídy

V roce 2013 jsme podpořili:

 • Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram – nákup speciální polohovací židle pro děti s více vadami
 • Mateřská škola, Jana Drdy 496, Příbram – nákup vybavení třídy

Kontakt

Aktuální projekty:

 • Rekonstrukce R110kV Chomutov (DPS)
 • Výstavba TR 110/22 kV Slivenec (DVZ)
 • Vozovna Hloubětín (DPS)
 • Vozovna SLOVANY, Plzeň (DSP)
 • Multifunkční objekt, Praha 10 (DPS)