Nabídka

Těžištěm činnosti projektantů ELSOX je tvorba projektové dokumentace profese silnoproudá elektrotechnika v rozsahu jednotlivých výkonových fází:

 • dokumentace pro územní řízení (DÚR),
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP),
 • dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ),
 • dokumentace pro provádění stavby (DPS),
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Ve spolupráci s dalšími specialisty jsme schopni zajistit:

 • autorské, popř. technické dozory na stavbě,
 • posudky technického stavu,
 • návrhy ekonomické optimalizace provozu,
 • vyhodnocení jednotlivých nabídek,
 • návrhy na úspory v rámci dodávek.

Projektové dokumentace jsou prováděny v profesních zaměřeních:

 • Silnoproudé rozvody
  • vnitřní silnoproudé rozvody,
  • umělé, náhradní a nouzové osvětlení,
  • ochrana před bleskem (hromosvod, uzemnění),
  • napájení technologických zařízení vč. zařízení spojených s požární bezpečností staveb,
  • venkovní rozvody nízkého napětí 0,4 kV,
  • transformační stanice 22-35/0,4 kV,
 • Náhradní zdroje elektrického napětí
  • dieselagregáty (DA) stabilní i mobilní,
  • záložní zdroje nepřetržitého napětí (UPS).

Projektová dokumentace je zpracována digitálně v prostředí programu AutoCAD v kombinaci s MS Offi­ce.

Kontakt

Aktuální projekty:

 • TR Měcholupy (DVZ)
 • R420kV Nošovice (DSP)
 • BD DOBLECON Smíchov (DPS)
 • Areál NÚKIB, Brno (DPS)