Vítejte na stránkách společnosti ELSOX s.r.o.

Zabýváme se komplexní projekční a inženýrskou činností v oboru silnoproudé elektrotechniky a to v jednotlivých výkonových fázích přípravy, návrhu a realizace staveb. Rovněž provádíme autorský (případně i technický) dozor (více viz Nabídka).

Při své činnosti se snažíme o jednudouchá a technicky čistá řešení, prostřednictvím kterých je následně vysoký komfort v užívání dotčených objektů při optimalizovaných investičních a provozních nákladech. Návrhy projektů zároveň koordinujeme s ostatními profesemi.

Samozřejmostí je soulad odevzdávané dokumentace s aktuálně platnou legislativou a včasné odevzdání do rukou objednatele.

Kontakt

Aktuální projekty:

  • TR Měcholupy (DVZ)
  • R420kV Nošovice (DSP)
  • BD DOBLECON Smíchov (DPS)
  • Areál NÚKIB, Brno (DPS)