Vítejte na stránkách společnosti ELSOX s.r.o.

Zabýváme se komplexní projekční a inženýrskou činností v oboru silnoproudé elektrotechniky a to v jednotlivých výkonových fázích přípravy, návrhu a realizace staveb. Rovněž provádíme autorský dozor (případně i technický dozor) a koordinaci s ostatními profesemi (více viz Nabídka).

Při své činnosti se snažíme o technicky čistá řešení, prostřednictvím kterých je následně vysoký komfort v užívání dotčených objektů při optimalizovaných investičních a provozních nákladech. Návrhy projektů zároveň koordinujeme s ostatními profesemi.
Samozřejmostí je soulad odevzdávané dokumentace s aktuálně platnou legislativou a včasné odevzdání do rukou objednatele.

Kontakt

Aktuální projekty:

  • Rekonstrukce R110kV Chomutov (DPS)
  • Výstavba TR 110/22 kV Slivenec (DVZ)
  • Vozovna Hloubětín (DPS)
  • Vozovna SLOVANY, Plzeň (DSP)
  • Multifunkční objekt, Praha 10 (DPS)